Projekty UE
 
    Zapytanie ofertowe
data: 4.02.2021  

 

Zakres:  

Przeprowadzenie testów na modelu zwierzęcym (szczur Wistar) dedykowanym do oceny zmian ciśnienia śródgałkowego.

Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV: 73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe

     
Szczegółowe informacje:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29170
     
data: 10.12.2020    
Dotyczy projektu:   POIR.04.01.01-00-0016/19 - Opracowanie nano-nośnika nowej generacji do zastosowań okulistycznych wraz z innowacyjnymi metodami oceny skuteczności celem poprawy wydajności dostarczania substancji w podaży dospojówkowej.
     
Zakres:   Dostawa surowców lipidowych.
Przedmiot zamówienia jest oznaczony kodem CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
     
Szczegółowe informacje:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21505