Projekty UE
 
    Zapytanie ofertowe
data: 13.11.2015  

Przeprowadzenie porównawczych badań przedwdrożeniowych dotyczących jakości wyrobów medycznych linii LipoMist Advanced (krople do oczu, spray na powieki) w modelowych układach
in vivo.

     
do pobrania:   - zapytanie ofertowe
    - wzór oferty
    - protokół z wyboru oferty
     
informacje dotyczące wyboru oferty   20.11.2015 r.
W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego wybrano ofertę zgłoszoną przez Katedrę Farmakodynamiki Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.