Projekty UE
 
     

 

Czym jest DES?
Syndrom suchego oka (ang. Dry Eye Syndrome, DES) wg. definicji National Eye Institute jest zaburzeniem filmu łzowego prowadzącym do zmian patologicznych powierzchni rogówki oraz związanych z nimi symptomów dyskomfortu.

Statystyka
DES dotyczyć może do 35% badanej populacji, w zależności od średniej wieku badanych oraz przyjętych kryteriów oceny [1].

Fizjologia
Warstwa lipidowa filmu łzowego stanowi jego najbardziej zewnętrzną część, kluczową dla prawidłowego działania nawilżającego i odżywczego filmu łzowego jak i dla jego stabilności. Warstwa lipidowa ogranicza parowanie wodnej frakcji filmu łzowego oraz odpowiada za jego stabilizację na powierzchni rogówki [2].

Patologia
Zaburzenia związane z niedoborem składników lipidowych stanowią 78% przypadków DES i tym samym powinny być traktowane jako główny cel w leczeniu objawowym tej jednostki [3]. Ubytki w ciągłości filmu łzowego prowadzą do zmian patologicznych w obrębie rogówki i związanych z nimi symptomów dyskomfortu.

Dotychczasowe leczenie
W celu przywr ócenia ciągłości filmu łzowego stosowane są preparaty o charakterze nawilżającym, tzw. sztuczne łzy. W chwili obecnej preparaty te stanowią najpopularniejsze rozwiązanie terapeutyczne mające na celu poprawę komfortu widzenia związaną z ubytkami filmu łzowego. Preparaty te, poza chwilowym nawilżeniem, bezpośrednio po aplikacji, nie przywracają ciągłości filmu łzowego, której brak stanowi bezpośrednią przyczynę problemu.

Innowacja
Preparaty rozwijane przez Lipotech stanowią innowację w dotychczasowym leczeniu objaw ów DES. Kombinacja naturalnych fosfolipidów, w postaci precyzyjnie kalibrowanych liposomów w połączeniu z naturalnymi substancjami nawilżającymi umożliwia przywrócenie ciągłości filmu łzowego poprzez suplementację ubytków lipidowych filmu łzowego.
Eliminacja substancji drażniących, takich jak etanol, czy konserwanty, sprawia, iż produkty LipoTech są bezpieczne dla powierzchni rogówki, nawet podczas bezpośredniej aplikacji.

 

[1] Smith J.A., Albeitz J., Begley C., Caffery B., Nichols K. et al., The epidemiology of dry eye disease: report of the Epidemiology Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007), The Occular Surface 2007; 5(2):93-107

[2] Mishima S., Maurice D.M., The oily layer of the tear film and evaporation from corneal surface Exp Eye Res 1961; 1:39-45).

[3] Heiligenhaus A., Koch J.M., Kruse F.E., Schwarz C., Waubke T.N., Diagnosis and differentiation of dry eye disorders. Der Ophthalmologe 1995; 92(1): 6-11