Projekty UE
 
     
    O NAS

Aktualności:

13.11.2015
W dziale Zamówienia opublikowano nowe zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia porównawczych badań przedwdrożeniowych...

20.11.2015
W dziale Zamówienia opublikowano ogłoszenie o wyborze oferty...

14.01.2016
Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził projekt badawczo-rozwojowy LipoTech sp. z o. o. do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.

2.03.2016
LipoTech sp. z o. o. zawarło umowę z Uniwersytetem Jagiellońskim dot. realizacji prac badawczo-rozwojowych na rzecz firmy w ramach programu „Bony na innowacje”.

6.04.2016
LipoTech sp. z o. o. zawarło z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – Instytucją Pośredniczącą RPO WM umowę o dofinansowanie projektu zakupu usługi badawczo-rozwojowej na potrzeby rozwoju innowacyjnych produktów firmy do zastosowań okulistycznych.

13.02.2018
LipoTech sp. z o. o. zawarło z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości – Instytucją Pośredniczącą RPO WM umowę o dofinansowanie projektu pn. Prace B+R w zakresie chemii medycznej i ich zastosowanie w terapii syndromu suchego oka.

 

LipoTech sp. z o. o.  została powołana w 2014 r celem rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań nanotechnologicznych w obszarze okulistyki. Działalność spółki oparta jest o autorską technologię zamykania substancji hydrofilowych w obrębie nośników lipidowych z nieosiągalną dotychczas wydajnością (P.413077). W ramach prowadzonej działalności spółka rozwija dwie autorskie linie produktów, przeznaczone do redukcji objawów związanych z syndromem suchego oka (ang. DES, Dry Eye Syndrome). Rozwijane w spółce produkty charakteryzuje innowacyjność produktowa oraz procesowa, dająca szanse na ustanowienie nowych standardów wśród obecnych na rynku produktów. Rozwijane w spółce rozwiązania produktowe są przedmiotem ochrony patentowej (P.414153) zapewniając spółce unikalną pozycję na rynku zaawansowanych rozwiązań nanomedycznch z obszaru okulistyki.